newspaper

Sogeti Sweden Takes Over the Aplications Management of Nammo Group's ERP System Dynamics AX

Nammo, som tillverkar och destruerar ammunition, har tecknat ett globalt förvaltningsavtal med IT-konsultföretaget Sogeti gällande företagets affärssystemlösning baserad på Microsoft Dynamics AX. Avtalet sträcker sig över de närmaste tre åren.    

Stockholm 140217 – Sogetis samarbete med Nammo Group, en ledande koncern inom försvarsindustrin med 2200 medarbetare i nio länder, utökas. IT-konsultföretagets tidigare systemförvaltningsavtal med Nammos svenska bolag kring företagets affärssystem övergår nu till ett globalt åtagande.

Via det nya globala förvaltningsavtalet ansvarar Sogeti för den globala koordineringen med Nammos lokala partners. Det utökade samarbetet initieras med att kartlägga befintliga processer, infrastruktur och prestanda i samtliga bolag.

– Nu när vi har avtalet klart med en ny global partner ser vi fram emot att dra igång ett effektiviseringsprojekt som kommer att omfatta samtliga bolag som har Dynamics AX som affärssystem. Syftet är att standardisera affärsprocesserna så att onödiga anpassningarna kan skalas bort och framtida vidareutveckling görs i linje med en gemensam strategi. Här kommer Sogeti som global Dynamics AX-partner att ha en viktig roll, säger Helene Haglund, ERP-ansvarig hos Nammo.

– Vi mäter kundnöjdhet på regelbunden basis och Nammo är mycket nöjda med vår leveranskvalitet, där basen är lyhördhet och kompetenta konsulter med expertis inom både affärssystem och verksamhet. Vi är mycket stolta över det utökade förtroendet och ser fram emot att vara en långsiktig partner till Nammo, kommenterar Kristin Källner, Account Executive på Sogeti.

Sogetis leverans sker via företagets nationella Dynamics Center. Här finns erfarna specialister på Dynamics-området, som kan leda eller bidra med värdefull teknisk och branschspecifik expertis i kundernas projekt samt ansvara för förvaltning av Dynamics-lösningar.

Om Sogeti 
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

CONTACT
 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  Marketing & Communications Director, Nordics
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Kristin Källner, kundansvarig, Sogeti
  Tel: 072-240 17 48
  E-post: kristin.kallner@sogeti.se